Stegvis mot eko

Majatalo Box

Oy Majatalo Box Värdshuset Ab
Gustav Söderstöm

Spjutsundsvägen 103
01190 Box Sibbo
+358 50 5924 255
majatalo@majatalobox.fi

Caféet är ny öppet fredag - söndag kl. 10-16. Välkommen!

Värdshuset Box